344. Zwart of Roetveeg

De kogel is door de kerk. De NTR heeft besloten om definitief afscheid te nemen van Zwarte Piet. Er is nog net geen dag bepaald waarop hij ten grave wordt gedragen. Roetveegpieten wordt de inzet als knecht voor Sinterklaas. Hoe vaker ze door de schoorsteen zijn gegaan hoe meer roet men op het gezicht krijgt. Wat een grote onzin. Er is straks geen identieke Piet meer. De handschoenen en maillots van de pieten zijn ook niet meer zwart, maar afgestemd op de kleurstelling van het pietenpak. Ze dragen daarnaast geen gouden ringen meer.

Ik hoorde het gisteravond aan en moest een traan wegpinken. Moet ik me dit jaar nog wel in het Sinterklaaspak hullen. Ik heb me er altijd tegen verzet dat dit zou gaan gebeuren, nu het definitief is geworden ontstaat wederom de discussie. Nog steeds zijn er, net als ik, veel mensen die helemaal niet zitten te wachten op zo’n beslissing. De NTR is van mening dat het Sinterklaasprogramma wordt gemaakt voor heel Nederland en zij beweren dat veel Nederlanders zicht aangesloten voelen bij deze verandering. Ik geloof het niet. Het is steeds slechts een klein clubje dat zich verzet tegen het in stand houden van deze Nederlandse traditie van zwart.

Steeds opnieuw krijg ik de vraag of ik straks met roetveegpieten ga werken of kleurpieten, waar dat laatste fenomeen vandaan is gekomen weet ik niet, want heb je gekleurde schoorstenen. Ik houd vol aan zwart, al proef ik al wel de onhandigheid omdat er naast roetveegpieten ook om traditionele wordt gevraagd bij boekingen. Ik ben er nog niet uit, al blijf de traditionele mijn grootste voorkeur hebben. Daarnaast heeft een aantal mede toneelspelers aangegeven zich niet als roetveegpiet in te willen zetten. De herkenbaarheid is hier de voornaamste reden van.

Opnieuw ontstaan er discussies dat kan niet uitblijven. Voor en tegen zullen recht tegenover elkaar blijven staan. Wie zijn er uiteindelijke de dupe? Ouders met kinderen willen de traditie doorgeven aan het nageslacht, maar moet men dan vertellen dat in hun tijd Sint werd vergezeld met Zwarte Pieten waar het nu ineens Roetveeg Pieten zijn.

Kinderen weten niets van rassendiscriminatie, in ieder geval niet de doelgroep waar het Sinterklaasfeest zo’n geweldige beleving voor is. Het zijn de opstandige volwassenen die ‘roet’ in het eten gooien.

Het zal afhangen van waar de Sint met Pieten zijn intrede doet, op de dorpen zal er beduidend minder weerstand zijn dan in de steden. Maar waar de TV het voorbeeld geeft zullen, scholen, kinderdagverblijven, clubs en bedrijven de trend volgen. Ik wacht het af, maar als er met roetveegpieten gewerkt gaat worden, wil ik niet op de foto of met een balkje over mijn gezicht. Ik wil dit wel privé houden en er niet op worden aangesproken.

155. Sinterklaastraditie moet blijven

Moet ik me als hulp-Sinterklaas druk gaan maken omdat de Kinderombudsman heeft geënquêteerd en tot de conclusie is gekomen dat kinderen door dit kinderfeest worden gediscrimineerd? Dat zal toch zeker niet. Het mooiste feest voor kinderen is toch het 5-december verhaal met alle tradities die daar bij horen.

Het lijkt verdorie wel dat we alle zo Nederlandse tradities moeten opgeven en we met nieuwe ‘tradities’ worden opgezadeld. Jaren achtereen is het goed gegaan. De openstelling van de grenzen en de warme ontvangsten die wij delen met mensen die bij ons komen wonen lijken roet in het eten te gooien. Roet, waar heb ik dat meer gehoord? Is dat niet het goedje waardoor Piet ineens Zwarte als voornaam heeft gekregen?

Dan de Jumbo, wat een draaikonten gedrag, zeg. Eerst publiceren dat Sinterklaas en Zwarte Piet niet welkom zijn in hun zaken en er, nadat er veel kritiek op is geuit, ineens zeggen dat er niet zo handig is gecommuniceerd en het gezelschap wordt binnengelaten. Zo lust ik er nog wel een paar.

De grote Pieten hebben ook al afgehaakt. Van Muiswinkel heeft zelfs zijn Pietenschoenen verkocht, wel voor een goed doel, dat dan weer wel. Jochem heeft er ook geen zin meer in, er is een leegloop in het Zwarte Pietenbestand. Nu is er binnen de organisatie van het Sinterklaasjournaal ook al het nodige gesteggel rondom de kleur, wie bepaalt het eigenlijk? Ik kan me overigens nog een klein beetje voorstellen dat er in de grote steden enige commotie is rondom de kleur van Piet. Dat hebben wij in ons mooie achteraf gebied nog niet. We doen gewoon de intocht op dezelfde dag en tijd als de aankomst op de tv. Dan weet geen mens er van af.

Ik heb trouwens ooit een Zwarte Piet mee gehad die van Surinaamse afkomst was. Hij had zichzelf aangemeld, gewoon omdat hij het leuk vond. We hebben wel even met hem gepraat, hoe we dat zouden doen. Een Pietenpruik op en oorringen in en/of rode lippen. Hij wilde alles, zelfs onze bruine kleur kreeg hij op zijn snoet. “Weet je wat het is”, zei hij, “ik kan wel als mezelf gaan, maar dan hebben kinderen het door dat ik niet geschminkt ben”. Mooi, hè. We gaven hem een kleurtje, zijn lippen werden rood gemaakt en hij zocht de grootste oorringen uit. Nooit eerder hebben we zo’n leuke Zwarte Piet gehad. Het leuke was ook dat hij met een accent ging praten. Vele malen beter dan al die andere Pieten bij elkaar. Het is jammer genoeg bij één keer gebleven. Hij werd tot de orde geroepen door zijn eigen makkers. Dit krenkte zijn volk.

Dit jaar gaan we opnieuw de pad op. Gewoon Zwart en niks in kleur. We passen wel de rode lippen aan en de oorringen blijven uit. Niet omdat het moet, maar omdat ze zo verschrikkelijk zeer doen.

Mocht u dus een Sinterklaas willen bestellen, dan komen we u van harte vermaken. Klein, groot, gekleurd of blank, van Nederlandse afkomst of uit één van de landen van verder weg. Zonder aanziens des persoons brengen we een stukje cabaret, traditioneel, zoals al vele jaren.

En mocht er een gekleurde Piet voor uw deur staan dan is er maar één lied geschikt om te zingen: ’t is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, zal eens even vragen naar zijn naam.